familie

Acrocephalidae

acrocephalidae

De moeilijke naam voor deze familie vogels wijst er op dat velen het nog niet eens zijn over de verdeling ervan.  De familie telt vele geslachten van zangvogels, maar verandert vaak van samenstelling.  De karekieten, rietzangers en de spotvogels horen hierbij.  Het is een familie zangvogels die weinig opvallen.  Ze zitten verscholen in rietvelden en struiken.  Je zal ze vlugger horen dan je ze zal zien.  De familie telt 62 soorten.

foto’s : bogbumper, Per H. Olsen, aelwyn, gnu free

53 soorten