soort

De Afrikaanse bosspitsmuis

forest shrew - myosorex varius

De Afrikaanse bosspitsmuis is een soort van spitsmuis die voorkomt in Lesotho en Zuid-Afrika.  Ze leven vooral in bossen, droge savannes, struiken en graslanden.  De spitsmuis bereikt een lengte van ongeveer 12 centimeter met een staart van 4 centimeter.  Hij is bedekt met een korte, dichte vacht, donkergrijs of bruin van boven en bleker van onderen. 

Hij graaft een ondiep hol uit of neemt het hol van een ander klein zoogdier over.  Het heeft verschillende ingangen en een nestkamer met droog gras.  Hij is vooral ’s nachts actief en voedt zich met alle kleine ongewervelde dieren die hij kan vinden.  Dat zijn regenwormen, miljoenpoten, duizendpoten, schaaldieren en spinnen.  Tot zijn vijanden behoren kerkuilen, mangoesten, wezels en gestreepte bunzingen.  Daarom brengt hij het grootste deel van zijn tijd door in zijn hol en gaat hij alleen weg als hij moet eten. 

Bosspitsmuizen kunnen worden gebruikt om vervuiling door zware metalen tegen te gaan.  Ze hebben de eigenschap om die vervuiling in zich op te nemen.