soort

De Afrikaanse reuzenijsvogel

giant kingfisher - megaceryle maxima