familie

Albatrossen

albatrosses - diomedeidae

Albatrossen zijn een familie grote zeevogels die behoren tot de buissnaveligen.  Ze kunnen heel lang over de oceaan hangen op zoek naar een prooi in het water.  De albatrossen komen op bijna alle oceanen voor.  Op het land stappen zij nogal moeilijk en zij komen daar alleen om te nestelen, meestal op eilandjes met veel rotsen.  Het voedsel bestaat vooral uit vissen, inktvissen en kwallen.

Albatrossen kunnen toch knap vliegen, hoewel ze vrij zwaar zijn.  Ze kunnen glijden in de lucht als echte artiesten.  Ze kunnen ook enorme afstanden afleggen.  Ook al leven ze vaak op een onbewoond eiland, toch worden ze vaak gevangen voor hun mooie veren.  Ze worden ook vaak in visnetten gevangen.  Omdat ze vaak de vis uit de netten van de vissers willen pikken, raken ze dikwijls vast.  Duizenden vogels sterven op die manier. 

De vogels krijgen maar één jong per jaar en sommige soorten zelfs maar één per twee jaar.  Ze broeden in een kolonie en de ouders wisselen elkaar af met het broeden.  Pas na een jaar of vijf zoekt hij een andere albatros om te paren.  Ze blijven bij elkaar hun hele leven lang en kunnen 30 tot  40 jaar worden.

Als hij zijn vleugels open doet, kom je al gauw aan ruim 3 meter.  Hij wordt daarom de koning van alle zeevogels genoemd.  Zijn vleugels lijken wel surfplanken, zo groot en zo vlak.  Hij is altijd op zoek naar voedsel dat zich ergens in het donkere water onder hem bevindt. 
De vogel ontdekt soms een vissersboot die een spoor van voedsel achter zich laat.  Een lange sliert van inktvissen waar de albatros zo gek op is, drijft aan het wateroppervlak.  Hij ziet het gevaar niet echt, want binnen in het aas zit de vishaak verborgen die is vastgemaakt aan een lange vislijn achter het schip.  De albatros schrokt de inktvis op.  De vogel probeert zich nog los te maken, maar de vislijn sleurt de vogel mee onder water en hij verdrinkt.  De schepen proberen nu hun lijnen in de nacht uit te gooien, om geen albatrossen te vangen in hun netten.  De vissers willen wel helpen, maar weten vaak niet goed hoe ze dat moeten doen.

foto’s : chris pearson, jlfutari,david, mark jobling

20 soorten