Algen

algae

De algen of de wieren zijn eigenlijk een verzamelnaam voor piepkleine levensvormen.  Ze kunnen leven door het licht in zich op te nemen.  De algen die groter zijn en meer cellen hebben, leven in de zee en noemen we zeewieren.  Ze hebben geen stengels, bladeren of wortels zoals vele planten hebben.  Vandaar dat we ze niet tot de hogere planten kunnen rekenen.  Het licht dat ze opvangen doen ze door middel van hun bladgroenkorrels. 
Alle algen worden ingedeeld volgens de manier hoe ze het licht opnemen.  Zo bestaan er blauwalgen, bruinwieren, roodwieren, groenwieren, kranswieren en goudwieren.  Sommige soorten algen leven samen met andere levensvormen.  Ze krijgen bescherming van hun gastheer in ruil voor het afgeven van organische stoffen en zuurstof.  Gastheren zijn bijvoorbeeld sponsdieren, koralen en korstmossen. 
Algen zorgen voor meer dan 80 procent van de zuurstof die mensen en dieren gebruiken.  Vandaar dat de algen erg belangrijk zijn voor ons.  Het afsterven van de algen kan een groot tekort aan zuurstof met zich meebrengen.  Het milieu kan zo vergiftigd worden. 
Algen kunnen dienen als voedsel voor mensen of verwerkt in medicijnen.  Wat stilaan opkomt, is algendiesel : een brandstof die energie kan opwekken. 

foto’s : marr,