soort

De Amerikaanse bergspitsmuis

montane shrew - sorex monticolus

De Amerikaanse bergspitsmuis is een insecteneter uit de familie van de spitsmuizen.  Ze komen voor in Alaska, West-Canada, het westen van de Verenigde Staten en in Mexico.  Hun leefgebied bestaat uit vochtige grasgebieden zoals weilanden en rivieroevers.  Je vindt ze ook in naaldbossen, waaronder de taiga en bergbossen in hoge bergen.

De bovenste snijtanden van deze soort zijn gewoonlijk groter en harder dan die van andere spitsmuizen.  Ze hebben vijf of zes kussentjes op hun achterpoten.  De vacht is gewoonlijk bruin of grijs en vervelt twee keer per jaar in september en oktober.  Mannetjes worden tijdens de paartijd groter.  Na het paren kunnen vrouwtjes maximaal drie tot vier nesten krijgen en na het paren op de broedplaats blijven.  Mannetjes vertrekken wat aantoont dat er niet voor de jongen verder gezorgd wordt door het mannetje.  Deze soort kan makkelijk ziektes verspreiden zoals het hantavirus.