soort

De Amerikaanse bizon

american bison - american buffalo - bison bison

De bizon of Amerikaanse bizon behoort tot de runderachtigen, maar is bijna uitgeroeid.  Enkele honderden jaren geleden leefden er in Noord-Amerika miljoenen dieren.  Elk jaar trokken ze langs de buffelpaden in de lente naar het noorden, in de herfst naar het warmere zuiden.  De jacht door de indianen betekende geen enkele bedreiging.  Maar zo een honderd jaar geleden begon de grote slachting.  De jagers organiseerden speciale bizon-jachttreinen, van waaruit er dan op de kuddes geschoten kon worden.  Hierdoor was de bizon bijna uitgeroeid en de indiaan verloor zijn indianenbuffel die hij nodig had om zijn huid en vlees.     

De Amerikaanse bizon heeft een hoogte van wel twee meter en de lengte van de stier is bijna 3 meter.  De bizon kan een snelheid tot 50 kilometer per uur halen.  Vandaag is de bizon een beschermd dier; er zijn er nog zo’n 30000 over.

Bizons leven in kuddes die uit enkele tot duizenden dieren bestaan.  Ze grazen vooral in de ochtend en in de avond op de prairie en in de bossen.  Overdag rusten ze uit en herkauwen ze hun voedsel.  Daarbij rollen ze zich ook graag door de modder of door het zand.  Zo raken ze ook de lastige insecten kwijt die steeds op hen zitten.  In de paartijd vechten de stieren om de vrouwtjes.  Na een draagtijd van 9 maanden wordt er een kalf geboren.  De geboorte vindt plaats op een afstand van de kudde.  Het jong keert enkele uren na de geboorte samen met zijn moeder naar de kudde terug.  Het wordt dan een jaar lang gezoogd en blijft bij de moeder tot ongeveer 3 jaar is.

Hun grote vijanden zijn de wolf en de coyote.  Maar de bizon laat zich niet doen en kan met zijn achterpoten flink uithalen.  Een trap van de hoeven kan een wolf doden.  Wolven lusten vooral hun kalveren en proberen de kleintjes van de grote kudde weg te halen.  Maar soms duiken er ook grizzlyberen op die achter de kleintjes zitten.

foto’s : jack dykinga, henryk kotowski, jesse achtenberg,doug smith