soort

De Amerikaanse drieteenspecht

american three-toed woodpecker - picoides dorsalis

De Amerikaanse drieteenspecht is een vogel uit de familie van de spechten. Deze soort komt voor in Canada en de Verenigde Staten en telt drie ondersoorten.  Zij komen op verschillende plaatsen voor van Alaska, Montana tot New Mexico en het oosten van Canada.

Deze specht komt niet altijd als aparte soort voor, maar wordt door sommigen gezien als een ondersoort van de drieteenspecht.