familie

Atlasvinken

viduidae - indigobirds

De atlasvinken zijn een familie zangvogels die ook wel paradijswida’s of staalvinken worden genoemd.  Ze lijken goed op de vinkachtigen maar vormen toch een aparte familie.  Hun kop is zwart en hun veren zijn indigo.  De wida-vogels hebben een zeer lange staart.  De meeste soorten leggen hun eieren in de nesten van andere vogels, die van de prachtvinken.  Elke atlasvink heeft zijn voorkeur voor het nest van een prachtvink.  De koekoeken leggen ook hun eieren in de nesten van andere vogels, maar zij maken de andere eieren kapot of gooien de jongen uit het nest.  Atlasvinken doen dat niet.  De jongen van de prachtvinken en die van de atlasvinken groeien samen op. 

De jongen leren ook de liedjes meefluiten van de prachtvinken.  Allebei de soorten vogels komen goed overeen en schaden elkaar niet.

foto’s : alan manson, stig nygaard, doug janson, chris eason, perkins

18 soorten

barkastaalvink-1
Codringtons-staalvink-2

kameroenatlasvink

wilsons atlasvink

togoparadijswida

staalvink

Birding East of Negele at Liben Plains Ethiopia 6Dec14
groene-staalvink-2

koekoekswever

langstaartstaalvink

smalstaartparadijswida

purperstaalvink

dominikanerwida-3

sahelparadijswida

jambanduatlasvink

koningswida

langstaartparadijswida