soort

De Australische witoogeend

hardhead - aythya australis - white-eyed duck

De Australische witoogeend is een vrij kleine eend die ongeveer 45 centimeter groot wordt en ronder is dan de meeste andere eenden.  Op hun rug zijn ze bruin gekleurd met een witte onderzijde.  Omdat de eenden bijna nooit uit het water komen, is die witte buik bijna nooit te zien.  Het zijn duikeenden dus voeden ze zich met kleine waterdiertjes en planten.  Ze komen voor in de buurt van grote meren, stilstaand water, kleine beekjes, graslanden en ondiepe plassen.  De eenden komen bijna nooit op het land. 

Er bestaan twee ondersoorten die voorkomen in Australië en Nieuw-Zeeland enerzijds en in Nieuw-Caledonië anderzijds.  Het zijn geen trekvogels, maar kunnen wel grote afstanden afleggen. en weg trekken als het te droog is. 

foto’s : talbot, hisgett,