soort

De Aziatische kortstaartspitsmuis

asiatic short-tailed shrew - blarinella quadraticauda