soort

De bastaardarend

greater spotted eagle - spotted eagle - aquila clanga

De bastaardarend is een soort arend die middelgroot is en voorkomt in het oosten van Europa en het midden en noorden van Azië.  Hun veren zijn donkerbruin en gelijk bij mannetjes en vrouwtjes.  Op de staart zit een witte vlek in de vorm van een maan.  Jonge vogels herken je aan de witte vlekken op de vleugels.  Als ze vliegen, zie je hun stompe vleugels met duidelijke pennen.  De vogels worden ongeveer 66 tot 74 centimeter groot.  Ze lijken goed op de schreeuwarend, maar die is wat kleiner.  Met de vleugels gespreid worden ze 160 tot 180 centimeter breed.  Het geluid dat ze maken lijkt op hoog geblaf. 

Hun prooien zijn vooral kleine zoogdieren zoals ratten, muizen, mollen, hazen en konijnen.  Maar ze lusten ook aas, hazelwormen, slangen, kikkers en kleine vogels.  Je zal de bastaardarend meestal bij het water zien jagen.  De prooien worden tijdens het vliegen gegrepen. 

Ze maken hun nest van takken dat ze bouwen op lage takken van een hoge boom of zelfs gewoon op de grond.  Daarin leggen ze 2 tot 3 grijze eieren.  Die broeden ze tot 45 dagen uit.  Ze komen voor in lage wouden en bossen in de buurt van moerassen en meren.  Soms komen ze tot een hoogte van duizend meter voor.  Het zijn trekvogels die van Europa naar het zuiden trekken om te overwinteren.  Hierbij leggen ze afstanden tot 7000 kilometer af. 

Omdat het leefgebied kleiner wordt, gaat het stilaan minder goed met deze soort arend.  Maar ook omdat ze te vaak met de schreeuwarenden paren.  Ook het kappen van bossen en het jagen op deze roofvogels doet hun aantal dalen. 

foto’s :walkingandclicking, ravi vaidyanathan, jm gar, casteleyn