familie

Behangersbijen

megachilidae

De behangersbijen vormen een familie bijen waarvan er meer dan 4000 soorten gekend zijn.  Hierbij is het de tweede grootste bijenfamilie.  De meeste bijen gedragen zich niet als parasiet en zetten dus geen eitjes op andere bijen of wespen af.  De vrouwtjes herken je aan de ruige haren op de buik.  Deze worden gebruikt om bijenpollen te verzamelen als voedsel voor de larven.  We noemen deze bijen dan ook buikverzamelaars. 

Ze leven in holletjes van bijvoorbeeld bamboe of in hout.  In tegenstelling tot andere bijen kunnen ze niet tegen gladde oppervlakken zoals glas oplopen.  De grootste bij ter wereld komt uit deze familie.

Het lichaam is meestal kort en gedrongen van vorm met een bolvormige buik.  Hun nest is binnenin bekleed met bladeren en afgesneden plantenstukjes.  Sommige soorten nestelen ook in plantenstengels.  Enkele soorten gedragen zich wel als parasiet.

foto’s : beecool,martin zahnd, pudding4brains

48 soorten

bergbehangersbij

heidekegelbij

gele tubebij

gouden kegelbij

grote kegelbij

klaverbehangersbij

kleine tubebij

luzernebehangersbij

ranonkelbij

schubhaarkegelbij

tuinbladsnijder

zuidelijke klokjesbij

grote harsbij

ruige behangersbij

zilveren fluitje

Lapse behangersbij

dikbekbehangersbij

ericabij

gewone behangersbij

grote behangersbij

grote klokjesbij

klavermetselbij

kleine wolbij

minitubebij

rosse kegelbij

slangenkruidbij

tweelobbige wolbij

zwaluwbij

gewone tubebij

tronkenbij

kleine klokjesbij

zwartgespoorde houtmetselbij

driedoornige metselbij

gedoornde slakkenhuisbij

gewone kegelbij

grote bladsnijder

grote wolbij

kleine harsbij

kustbehangersbij

papaverbij

rotsbehangersbij

slanke kegelbij

witgevlekte tubebij

zwarte tubebij

duinkegelbij

geelgerande tubebij

kielstaartkegelbij

Pyreneese behangersbij