familie

Beren

ursidae - bears

Beren vormen een familie binnen de roofdieren.  De eerste beren waren lang niet zo groot, maar ze zijn uitgegroeid tot grote roofdieren op het land.  De kodiakbeer en de ijsbeer zijn de grootste landroofdieren.  De beren die vandaag op aarde leven zijn groot en hebben stevige korte poten, maar een kleine staart

Deze dieren kunnen snel rennen maar niet echt lang.  Het zijn alleseters, maar liefst planten.  Alleen de reuzenpanda leeft alleen van bamboescheuten en de ijsbeer eet bijna alleen vlees.  Ze kunnen grote prooien doden.  Beren vind je overal op de wereld.  Alleen op de Zuidpool en in Afrika zitten geen beren. 

Beren zijn erg sterk.  Met één klap van hun poot kunnen ze een mens tegen de grond slaan.  Toch zijn het geen dieren die vlug boos worden.  Als je te dicht bij hun jongen komt, dan kunnen ze woest worden. 

Als het te koud wordt, dan houdt de beer een winterslaap.  Als het weer warmer wordt, kruipen ze uit hun hol en gaan ze op zoek naar eten.  Want na zoveel maanden zonder eten en drinken hebben ze natuurlijk reuzenhonger. 

Vele berensoorten zijn bedreigd, omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt.  Bossen worden gekapt en de beren hebben minder plaats om te gaan schuilen of jagen.  Voor de ijsbeer is dan weer het smelten van het ijs heel erg.  In China vinden ze dan weer dat vele dingen in het lichaam van de beer als een medicijn kunnen worden gebruikt. 

Bij de Indianen gebeurde het vroeger vaak dat ze met een beer moesten vechten.  Dat toonde je erg stoer en je werd een held.

foto’s : hollingworth, jcwf, us fish & wildlife, pd-us gov, guérin nicolas, carl chapman, peter halasz

9 soorten