soort

Het bergkatoenstaartkonijn

mountain cottontail - nuttall's cottontail - sylvilagus nuttallii