soort

De blauwe vink

fringilla teydea - blue chaffinch

De blauwe vink is een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen.  Ze komen enkel voor op de Canarische eilanden.  De vogel is zelfs het symbool van het eiland Tenerife.  Ze lijken op gewone vinken, maar zijn duidelijk groter.  Vrouwtjes hebben saaie grijsbruine kleuren, terwijl mannetjes iets mooiere blauwe kleuren hebben.  Ze komen voor in de hooglanden van de eilanden en tellen 2 ondersoorten.  Je vindt ze in naaldbossen met een dichte ondergroei van struiken. 

Hun lied is korter en zwakker dan de gewone vinken.  Ze voeden zich met pijnboompitten, maar de jongen krijgen extra voer in de vorm van insecten.  Het nest wordt gebouwd van dennennaalden en takken van de brem. 

 foto’s : bartkauz