familie

Bloemvliegen

anthomyiidae

De bloemvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de tweevleugeligen.  Er bestaan meer dan 1000 soorten bloemvliegen over de hele wereld.  Sommige van deze vliegen doen veel schade aan de akkers van de boeren.  De graanvlieg, de uienvlieg en de koolvlieg zijn enkele bekende soorten. 

In Europa komen er ongeveer 200 soorten voor.  De kleine tot middelgrote vliegen zijn sterk borstelig en onopvallend gekleurd.  Er zijn er die opvallend grijszwart zijn of gele poten en een geel achterlijf hebben.  Zoals hun naam al doet vermoeden, worden ze vaak gezien op bloemen, waar ze zich voeden met nectar en stuifmeel.  Sommige soorten voeden zich echter ook met andere vloeistoffen, zoals mest, zweet of bloed dat uit wonden stroomt.  Voordat het voedsel wordt opgezogen, wordt het vermengd met speeksel.  

foto’s : koehler, de graaf, peters, ferran

De eitjes worden meestal op de planten gelegd waar de larven dadelijk van beginnen eten bij het uitkomen.  De larven van de meeste bloemvliegen leven van paddenstoelen of plantaardig voedsel.  De larven van zeewiervliegen worden vaak in grote aantallen aangetroffen in het zeewier dat aanspoelt aan de kust.  De larven van verschillende andere soorten leven in nesten van wespen en bijen.  Sommige soorten zijn parasieten in de larven van sprinkhanen of andere insecten. 

soorten

bietenvlieg

gewone bloemvlieg

koolvlieg

slanke graanvlieg

varenvlieg

uienvlieg

bonenvlieg