geslacht

Boszwijnen

potamochoerus

De boszwijnen vormen een geslacht binnen de familie van de varkens en komen voor in Afrika.  Ze worden 100 tot 150 centimeter groot met een gewicht van 45 tot 130 kilogram.  Er bestaan 2 soorten : het penseelzwijn en het boszwijn.  Beide soorten leven in familiegroepen en zijn echte alleseters. 

Vroeger werden er tot 20 soorten beschreven, maar onderzoekers hebben vastgesteld dat het allemaal om varianten gaat van dezelfde soort.  Tot op heden is het herleid tot 2 soorten.  

foto’s : chalupa,

2 soorten