clade

Breedneusapen

platyrrhini - monkeys of the new world

De breedneusapen worden ook de apen van de nieuwe wereld genoemd.  Samen met de smalneusapen en de spookdiertjes behoren ze tot de onderorde van apen en spookdieren. Klauwaapjes, kapucijnaapjes, doodshoofdaapjes, nachtaapjes, saki’s, brulapen en slingerapen behoren tot deze groep.  Je vindt ze van het zuiden van Mexico tot over grote delen van Zuid-Amerika. 

De meeste soorten leven in lage regenwouden langs de Amazonerivier.  Ze leven van vruchten en bladeren, maar sommigen ook van hardere zaden en insecten.  Het dwergzijdeaapje is het allerkleinste aapje dat er bestaat.  De brulapen zijn de grootste binnen deze groep.  Bijna alle soorten hebben een lange staart die soms als grijpstaart wordt gebruikt.   Enkel de oeakari’s hebben een vrij korte staart.  De naam breedneusaap wijst op de brede en openstaande neusvleugels. 

Er zijn de laatste jaren verschillende wijzigingen gebeurd binnen deze groep.  Vooral de nachtaapjes zijn niet echt duidelijk waar ze precies thuishoren. 

foto’s:  magalhaes, jasper greek, sakuri midori, garbutt

4 families