soort

De breedsnuitkaaiman

broad-snouted caiman - caiman latirostris

De breedsnuitkaaiman is een soort krokodil uit de familie van de kaaimannen.  Het is een soort die ongeveer 3 meter lang kan worden.  De naam is gekozen omdat zijn snuit breed en stomp is.  De oren, de neusgaten en de ogen zitten bovenaan op de kop.  Zo kunnen prooien makkelijk benaderd worden vanuit het water.  Op de rug zitten benige randen die tot aan de staart lopen. 

In totaal hebben de dieren tot 78 tanden.  Ze komen voor in Zuid-Amerika waar ze leven in modderige waters, mangroves, moerassen en kleine meertjes.  Bijna de hele tijd zitten ze in het water.  Ze komen enkel op het land om te zonnen of om naar een ander water over te stappen.  De dieren leven vaak samen met de yacarekaaiman.  Ze leven van slakken en dan vooral van appelslakken.  De kaken van de kaaiman zijn zelfs zo sterk dat ze ook de schild van een schildpad kunnen open kraken.  Ook vissen, amfibieën en insecten worden gegeten.  In de appelslakken kunnen soms parasieten en wormen zitten die dan mee in het lichaam van de kaaiman terecht komen.  Hierdoor worden ze ziek en neemt hun aantal af. 

Vrouwtjes bouwen een nest om hun eitjes in af te zetten.  Het wordt gemaakt van bladeren en andere planten.  Er worden dan 20 tot 60 eitjes in gelegd die door het vrouwtje sterk wordt bewaakt.  Ze legt zelfs haar eieren in twee groepen.  Als er eieren een andere temperatuur krijgen, kan ze er voor zorgen dat er bij de jongen evenveel mannetjes als vrouwtjes zullen uitkomen.  Als de jongen uitkomen, brengt ze die veilig naar het water. 

In het wild leven nog tussen de 300 en de 500000 dieren.  Er wordt wel nog flink op gejaagd omdat de mensen in die landen vaak erg arm zijn.  De huid wordt verkocht voor leer dat meestal van een zeer goede kwaliteit is.  Mensen die de kaaimannen willen beschermen, proberen ze te kweken om dan nadien terug in de natuur uit te zetten. 

foto’s : john platt, john white