familie

Bruine klapdeurspinnen

nemesiidae - funnel-web trapdoor spiders

De rechtkakigen zijn een groep spinnen die ook wel de vogelspinachtigen worden genoemd.  Hierbij horen de valdeurspinnen en de echte vogelspinnen.  Het is een kleine groep spinnen naast de andere groep : de tangkakigen. 

Ze leven in een hol dat ze zelf graven.  Daarop bouwen ze een soort dekseltje van harde grond of bladeren.  Vandaar ook hun naam.  Hun manier van wonen lijkt op de valdeurspinnen.  Ze wachten geduldig aan de ingang van hun hol tot wanneer er een prooi voorbij komt.  Ze doen zelfs geen moeite om uit hun hol te komen en proberen hun prooi zo te pakken vanuit hun schuilplaats.  Hun hol is vaak ook een smal buisje van draden.  Ze leven vooral in het bos, waar ze hun hol verstoppen onder bladeren of mossen. 

foto’s : marshal hedin

er zijn ongeveer 350 soorten, maar met geen Nederlandse namen