orde

Buistandigen

aardvark - tubulidentata

De buistandigen vormen een orde onder de zoogdieren en tellen  maar één soort.  Het aardvarken is de enige nog levende soort.  Ze zijn een klein beetje familie van de klipdassen, de olifanten en de zeekoeien.  Hun naam danken ze aan de vorm van hun tanden.  Die hebben de vorm van allemaal rechte buisjes die dicht tegen elkaar staan.  Hiermee zijn deze dieren echt wel uniek in de dierenwereld.

foto’s : vladimir mothyka, dahms

1 familie - 1 soort