soort

De buizerd

common buzzard - buteo buteo

De buizerd is één van de meest voorkomende roofvogels in ons land.   Ze hebben het hier goed naar hun zin.  Er zijn er hier dan ook heel veel.  De roep van de buizerd klinkt als het gemiauw van een poes.  Als je te dicht bij een nest komt, beginnen de buizerds opgewonden en miauwend boven de kruinen te vliegen.  Ze waarschuwen de andere buizerds als er gevaar is.  Als hij zijn vleugels opendoet, heb je al gauw één meter

Hij kan ook bidden.  Dat wil zeggen dat hij gemakkelijk boven in de lucht stil kan rond zweven.  Meestal is hij op de grond op zoek naar een prooi.  Door zijn vele veren kan hij heel knap vliegen.  Ook zijn staart is hier belangrijk. Vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes. 

Hij eet alles wat op zijn weg komt.  Hij is niet echt kieskeurig.  Vooral konijnen, muizen, eekhoorns, hazelwormen, waterhoenders.   Deze vangen ze door er achterna te vliegen en daarna met hun klauwen het dier te doden.  Ook eet hij dieren die onder een auto zijn terecht gekomen.  Als hij een prooi ziet, duikt de buizerd als een baksteen er op af.  Mensen worden nooit door buizerds aangevallen.

Ook in de vlucht zijn ze gemakkelijk te herkennen.  Enkele vleugelslagen, kort zweven en dan weer een paar slagen.  De buizerd is een trage vlieger met zijn brede vleugels en de korte, brede staart. 

Buizerds bouwen hoog in de bomen een nest van dode takken.  Een nest van een roofvogel noemt men een horst.  Een buizerd zal ook gemakkelijk een nest uit vorige jaren schoonmaken, maar als het te vuil is, maakt hij gewoon een nieuw.   Ze hebben de gewoonte hun nest heel schoon te houden.  Ook de kuikens doen hier aan mee.  Uitwerpselen verdwijnen met kracht over de rand.    

Meestal vind je ze in de bossen of aan de rand van een wei of een open veld.  Rijdend door het land kun je ze regelmatig zien zitten.  In de winter zien we er veel meer dan in de zomer.  Ze kunnen wel 30 jaar worden.

foto’s : marek spanek, aviceda