soort

Het Californisch konijn

brush rabbit - sylvilagus bachmani

Het Californisch konijn is een haasachtige uit het geslacht van de katoenstaartkonijnen.   Ze komen voor in de westelijke kustgebieden van Noord-Amerika.  Het is een klein konijn met korte poten en een korte staart.   Het is donkergrijs aan de zijkanten en achterkant, en lichtgrijs op de buik en de onderkant van de staart.  De snorharen zijn meestal zwart, hoewel sommige witte uiteinden hebben.  Volwassen konijnen meten ergens tussen 30 en 36 centimeter.  

Ze leven in dichte braamstruiken waar ze een uitgebreid netwerk van paden en gangetjes hebben.  De soort gebruikt af en toe holen die door andere soorten zijn gemaakt, maar graaft zijn eigen holen niet.  De konijnen eten alleen of in kleine groepjes.  Ze zijn halverwege de ochtend te zien als ze lekker zonnen, maar zijn verder sterk hun hoede voor gevaar van vijanden.  Ze stampen met hun achterpoten op de grond als ze schrikken.  Ze leven van grassen vooral groene klaver, bessen en bladeren. 

Roofdieren zijn onder meer de poema, de coyote, de vos, de lynx, de wezel en verschillende roofvogels en slangen.  Ze blijven bij gevaar onbeweeglijk zitten, maar gaan zigzaggend rennen wanneer ze moeten vluchten.  Het klimt ook op lage takken om te ontsnappen aan roofdieren.  Op het konijn wordt niet gejaagd door mensen, waarschijnlijk omdat ze te klein zijn.  De  konijnen zijn een natuurlijke drager van het myxomavirus, een pokkenvirus.  Dit virus veroorzaakt een ernstige en meestal dodelijke ziekte myxomatose bij Europese konijnen.  De ziekte wordt meestal overgedragen van het ene konijn op het andere door insectenbeten.  

foto’s : carly & art, pippen, howcheng