familie

Cavia-achtigen

cavy family - caviidae

De cavia-achtigen zijn knaagdieren uit Zuid-Amerika.  De familie bestaat uit drie groepen : de mara’s, de cavia’s en de capibara’s.  Deze laatste dieren zijn de grootste knaagdieren die er bestaan.  Alle soorten hebben een grote kop met grote oren en ogen, maar geen staart.  Het zijn allemaal planteneters die veel stuk kunnen maken op de velden van de boeren.    Hun jongen zijn meestal maar met twee, maar worden door de mama lang gedragen. 

De tamme cavia wordt vaak als huisdier gehouden.  In het wild heeft hij vele vijanden : de grison en vele roofvogels.  De cavia-achtigen leven op graslanden en aan de rand van het bos.  Soms ook tot een hoogte van 4 duizend meter. 

foto’s : evanherk, petra karstedt, paul hermans, svdmolen, caelum

17 soorten

rotsmoko

mara

tschudicavia

wezelcavia

Shipton’s bergcavia

waterzwijn

Braziliaanse cavia

amzonecavia

Spix’ geeltandcavia

kleine capibara

huiscavia

munsteraner wezelcavia

zuidelijke dwergcavia

kleine mara

grote cavia

geeltandcavia

andesbergcavia