soort

De Chinese steppegazelle

przewalski's gazelle - procapra przewalskii

De Chinese steppegazelle wordt ook wel de Mongoolse Tibetaanse gazelle genoemd.  Het werd vroeger gezien als een ondersoort van de Tibetaanse gazelle.  Hij heeft ook een bruingrijze vacht met een witte onderkant.  In tegenstelling tot de Mongoolse en de Tibetaanse gazelle, wijzen hun hoorns aan de uiteinden naar binnen.  Hij heeft ook een witte vlek op de romp.  De dieren komen voor in het noorden van China.  Het ruige gebied beschermt hen blijkbaar tegen sterke snelle vijanden.  Deze gazelle is een van de meest bedreigde grote zoogdieren in China.