soort

Het Dices katoenstaartkonijn

dice's cottontail - sylvilagus dicei

Het Dices katoenstaartkonijn is een haasachtige en behoort tot de katoenstaartkonijnen.  De soort komt voor in het zuiden van Midden-Amerika. Het dier werd vroeger gezien als een ondersoort van het Braziliaans konijn. Het leeft in de berggebieden van zuidelijk Costa Rica en westelijk Panama.  Daar vind je ze op 1100 tot 3500 meter hoogte.  Het houdt van open gebieden, zoals bosranden. 

Het konijn is ongeveer 42 centimeter lang en 1 kilogram zwaar.  Vrouwtjes zijn groter dan mannetjes.  In vergelijking met het floridakonijn heeft het Dices katoenstaartkonijn kortere oren en een kortere, minder opvallende staart.  Het is actief tijdens de schemering en ’s nachts.  Het is een dier dat alleen leeft en vooral van gras.  Daarnaast wordt ook bamboe gegeten.  Het Dices katoenstaartkonijn is het voornaamste prooidier van de prairiewolf in de bergstreken van zuidelijk Midden-Amerika.