soort

De donauzalm

hucho hucho - huchen - danube salmon

De donauzalm is een zalmsoort met een bolrond lichaam.  Hun rug is roodachtig gekleurd met donkere vlekken die de vorm van een kruis of een halve maan hebben.  De vissen kunnen erg groot worden met uitersten tot 165 centimeter en tot 60 kilogram in gewicht.  De jongere vissen leven van waterinsecten terwijl de volwassen vissen eerder echter roofvissen zijn die zelfs kleine zoogdieren zoals muizen of waterratten eten. 
De zalmen leven in zoet water en paaien hoger stroomopwaarts op plaatsen met grind en in bergbeekjes.  Dat gebeurt vanaf een leeftijd van 3 tot 4 jaar.  Hun naam kregen ze van hun oorspronkelijke leefgebied : de Donau.  Maar ze werden al gauw uitgezet in Polen en andere visgebieden waar ze door sportvissers werden opgevist.  De bedreiging van stuwdammen, waterkrachtcentrales en overbevissing zorgt ervoor dat de soort achteruit gaat. 

foto’s : zewrestler, alaska photopath, johnny jensen, chaumeton