orde

Duikers

loons - gaviiformes

De duikers zijn een groep vogels die ook wel de zeeduikers worden genoemd.  Het zijn echte zeevogels die je overal ter wereld kan vinden.  Ze lijken wat op de futen, maar kunnen beter en meer vliegen.  Het zijn echte kunstenaars in en op het water.  Tijdens het duiken zitten hun poten gestrekt naar achter.  Maar op het land kunnen ze met deze poten moeilijk stappen

Ze komen alleen maar op het land om er te broeden.  Ze kiezen vooral kleine eilandjes of de rand van een meer waar ze hun nest maken.  Vissen en schaaldieren lusten ze het liefst.  Door op hun prooi te vallen of langzaam te zinken vangen ze hun buit.  We kennen maar 5 soorten duikers. 

foto’s : len blumin,david kama, curtis, matisse, unknown

5 soorten