familie

Duiven en tortelduiven

pigeons

De duif is een vogel met een ronde borst en een kleine kop.  Ze kunnen vrij snel vliegen.  Anders dan andere vogels kunnen zij water met hun snavel opzuigen.  De jongen worden met duivenmelk uit de krop gevoerd.  Het mannetje heet gewoon duif en het vrouwtje noemen we een tortel. 

Duiven worden al lang gehouden door de mens.  Heel lang geleden werd de duif als postduif gebruikt.  Om briefjes van het ene dorp naar het andere te brengen.  Duiven kennen hun weg daar boven in de lucht heel goed.  Maar ook gewoon voor het plezier werden ze gehouden.  Of ook zelfs om ze vet te mesten, op te eten of soep van te maken.  Duiven zijn soms te koop bij de poelier.  

In de winter blijven de duiven in ons land.  Ze overwinteren hier. Je kan duiven heel gemakkelijk in een duivenhok houden om mee te kweken.  Andere vogels lusten ook wel eens een duif.  Vooral de roofvogels jagen op duiven. 

Ooit werden de duiven gebruikt om af te schieten tijdens een sportwedstrijd.  Vele mensen vonden dit heel erg en daarom mag men dat nu zeker niet meer doen.  Nu worden de duiven vervangen door schotels van klei.   Men noemt het nu kleiduifschieten.   

foto’s : alan d wilson, erik moller, pbrundel

geslachten