soort

De dwergarend

booted eagle - hieraaetus pennatus - aquila pennata

De dwergarend is een soort arend uit de familie van de sperwerachtigen.  Hij wordt 42 tot 50 centimeter lang en heeft een spanwijdte van 110 tot 135 centimeter.  Dat is ongeveer de grootte van een buizerd.  In vlucht zijn de vleugels rechthoekig en met duidelijke pennen aan het eind.  De dwergarend kan verschillende tinten van keuren hebben.  De lichte vorm is van onder grijswit, met alleen een donkere achterrand.  De donkere vorm is veel meer bruin, met boven op de vleugels een lichte band.

Dwergarenden komen voor in Spanje, Portugal, Frankrijk, Zuid-Italië, de Balkan en Griekenland en buiten Europa in Klein-Azië tot aan Mongolië en het westen van China.  Het is een trekvogel die ’s winters naar het zuiden trekt naar Afrika of India. 

Je vindt ze in loof- en dennenbossen nabij grote open vlakten, in heuvelland en gebergten tot op 3000 meter.  De dwergarend is soms te zien in West- en Noord-Europa.  De sierlijke en snelle vliegers voeden zich met vogels en kleine zoogdieren die in een snelle duikvlucht gevangen worden.  

De arend heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor ook minder bedreigd.  Het aantal vogels wordt geschat op 150 – 195000 volwassen vogels. 

foto’s : jm garg, j dietrich, arbego,