onderorde

Echte libellen

dragonfly - anisoptera

De echte libellen vormen samen met de juffers een insectengroep binnen de libellen.  Er bestaan ongeveer 3000 soorten echte libellen over de hele wereld.  Maar bij ons komen er 48 soorten voor.  De achtervleugels zijn breder dan de voorvleugels.  De echte libellen spreiden hun vleugels als ze rusten terwijl de juffers hun vleugels tegen elkaar vouwen.  Ze kunnen echt knap vliegen en zelfs kunstjes doen in de lucht.
Deze libellen worden ook groter dan de juffers en kunnen 3 tot 5 centimeter groot worden.  Bij de larven duurt het wat langer eer ze volgroeid zijn.  Het duurt zelfs enkele winters eer ze een mooie libel geworden zijn.  Het achterlijf van de echte libellen is dik en plat.  De ogen zijn groot en raken elkaar, terwijl ze bij de juffers klein zijn en uit elkaar staan.  De larven veranderen pas bij de laatste vervelling in een libel.  Ze worden geen pop zoals dat bij vlinders gebeurt.  De larven hebben kieuwen aan het eind van hun lijf.  Om te bewegen persen ze water naar binnen en spuiten het weer uit.  Zo schieten ze in het water vooruit. 

foto’s : wilmot, kalkman, henderickx, anna cotta

9 families