onderfamilie

Echte marters

mustelinae

De echte marters zijn een onderfamilie van de marterachtigen en bestaan uit ongeveer 35 soorten.  Het zijn kleine roofdieren die meestal een bruine of zwarte vacht hebben.  Ze komen overal ter wereld voor, behalve in Australië, Madagaskar en omringende eilanden.  Je vindt ze in de bomen, maar ook op de grond.  Bijna alle soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. 

foto’s :colla, korinek,

23 soorten

sabelmarter

boommarter

Amerikaanse marter

Maleise marter

hermelijn

Japanse wezel

Japanse marter

vismarter

steenmarter

tayra

fret

zwaartvoetbunzing

grison

zorilla

veelvraat

wezel

langstaartwezel

Amerikaanse nerts

steppebunzing

Europese bunzing

bergwezel

Siberische wezel

Europese nerts