onderfamilie

Echte marters

guloninae

De echte marters zijn een onderfamilie van de marterachtigen en bestaan uit ongeveer 35 soorten.  Het zijn kleine roofdieren die meestal een bruine of zwarte vacht hebben.  Ze komen overal ter wereld voor, behalve in Australië, Madagaskar en omringende eilanden.  Je vindt ze in de bomen, maar ook op de grond.  Bijna alle soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. 

foto’s :colla, korinek,

23 soorten

Amerikaanse marter (4)
sabelmarter-1
Maleise bonte marter (3)

Europese bunzing

hermelijn

Siberische wezel

steppebunzing

Japanse wezel

boommarter (4)
steenmarter-2
tayra (1)
nilgirimarter (4)

bergwezel

fret

Europese nerts

zwartvoetbunzing

Japanse-marter-1
vismarter-1
veelvraat (2)

grison

zorilla

wezel

langstaartwezel

Amerikaanse nerts