onderfamilie

Echte zalmen

salmoninae

De echte zalmen vormen een onderfamilie van de zalmen.  Ze hebben een slank en afgeplat lijf met een grote bek.   Ze komen voor in zoete wateren van Noord-Amerika, Midden-Europa en het noorden van Azië. 
De schubben van de echte zalmen zijn vrij klein en tellen wel honderd aan één zijkant.  Het zijn trekkers die leven in het zout water van de zee, maar gaan paaien in het zoete water van de rivieren.   Allen hebben zuurstof nodig en geven de voorkeur aan koud water.  Ze voeden zich met ongewervelde dieren en kleinere vissen.

foto’s : saibling, zewrestler

19 soorten

lenok

chinookzalm

Japanse zalm

Europese zalm

beekridder

taimen

Japanse taimen

roodkeelforel

forel

bronforel

donauzalm

rode zalm

regenboogforel

zeeforel

Amerikaanse meerforel

chumzalm

roze zalm

cohozalm

beekforel