geslacht

Echte zwijnen

sus - pigs

De echte zwijnen vormen een geslacht binnen de familie van de varkens.  Tegenwoordig zijn er 12 soorten gekend, maar over dat aantal is niet iedereen het eens.  Het everzwijn en het tamme varken zijn in onze streken de best bekende zwijnen. 

Hun grootte varieert van 90 tot 180 centimeter met een gewicht van 40 tot 350 kilogram.  Meestal is hun vacht grijsbruin tot zwart en borstelig van aard.  Hun snuit lijkt wat op een afgestompte slurf.   Oorspronkelijk kwamen de dieren voor in Europa, Azië en het noorden van Afrika.  Maar vele varkens worden nu wereldwijd verspreid. 

Je zou de echte zwijnen ook in drie groepen kunnen verdelen.  De eerste groep heeft geen wratten of baard waaronder het everzwijn en het dwergvarken behoren.  De tweede groep heeft opvallend veel beharing.  De derde groep herkent men aan de wratten en bulten in het gezicht. 

foto’s : chalupa,

9 soorten