onderorde

Eigenlijke zangvogels

songbirds - passeri - oscines

De eigenlijke zangvogels bestaan uit wel 4 duizend soorten vogels.  Ze leven al miljoenen jaren op onze wereld en zijn overal verspreid.  Door hun zang en de manier hoe ze vliegen horen ze samen in deze hele grote groep vogels.  De andere familie noemen we de schreeuwvogels.  Het verschil tussen deze twee families is duidelijk.  De zangvogels kunnen mooier zingen dan de schreeuwvogels.  Het is erg belangrijk om een partner te vinden voor de zangvogels door hun mooie stem te gebruiken.  Hoe mooier de liedjes, hoe makkelijker een vrouwtje voor een mannetjes zal kiezen. 

In de andere ordes maken de vogels ook geluiden, maar daar zit weinig melodie in.  Denk aan de koekoeksvogels waar het blijft bij ‘koe-koek’.  Daar tegenover heeft de nachtegaal een veel mooier lied.  De meeste zangvogels hebben liedjes die leuk zijn om te horen.  Toch is dat niet voor alle zangvogels het geval.  Kraaien kunnen flink krijsen tot het pijn aan je oren doet. 

families

acrocephalidae (5)
Australische kruipers (5)
bastaardhoningvogels (1)
bladvogels (3)
borstelvogels (2)
buidelmezen (4)

karekieten

iora’s

spitsvogels

doornkruipers

ossenpikkers

pestvogels

Nieuw-Zeelandse lelvogels

rupsvogels

kardinaalachtigen

echte boomkruipers

rotsspringers

waterspreeuwen

heggenmussen

vliegenvangers

zijdenvliegenvangers

honingzuigers

prachtvinken

winterkoningen

Afrikaanse suikervogels (3)
Australische vliegenvangers (3)
bessendikkoppen (1)
boomklevers (3)
bosklauwieren, tsjarga's en fiskalen (3)
buulbuuls (3)

slijknestkraaien

elfjes

honingeters

echte mezen

leeuweriken

lijsters

dikkoppen en fluiters

zwaluwen

goudhaantjes

irena’s

spreeuwachtigen

wielewalen en vijgvogels

zangers

staartmezen

maansluipers

zijdestaarten

troepialen

klauwieren

kwikstaarten en piepers

tangaren

Amerikaanse zangers (3)
Australische zangers (2)
bessenpikkers (3)
boomlopers (5)
boszangers (2)

nicators

timalia’s

suikerdiefjes

wevers

paradijsvogels

diamantvogels

mussen en sneeuwvinken

oranjekopzanger

kaalkopkraaien

Maleise raltimalia

liervogels

kraaiachtigen

orgelvogels

bastaardhoningvogels

vinkachtigen

atlasvinken (3)
baardmannetje (5)
bessenpikkers en honingjagers (4)
borstelkoppen (2)
brilvogels (1)

muggenvangers

helmklauwieren

prieelvogels

waaierstaarten

rotskruipers

vanga’s

vireo’s

hyliota’s

spotlijsters

monarchen en waaierstaartvliegenvangers

zwiepfluiters

donacobius

drongo’s

palmtapuiten

gorzen