familie

Eksterganzen

anseranatidae - magpie goose

Eksterganzen zijn watervogels die behoren tot de eendvogels.  Ze zijn een aparte familie beginnen vormen, terwijl ze vroeger nog bij de eenden en ganzen hoorden.  Ze komen voor in het noorden van Australië en Nieuw-Guinea.  Je herkent de vogels goed aan hun zwart-witte veren en geelkleurige poten.  Het zijn vrij grote vogels die 70 tot 90 centimeter groot kunnen worden.  Hun vleugels worden wel 150 centimeter breed.  De tenen aan hun poten zitten maar voor een deel in de zwemvliezen. 

Ze verschillen van eenden en ganzen omdat eksterganzen stap voor stap ruien.  Ruien betekent het wisselen van oude voor nieuwe veren.  Zo kunnen ze blijven vliegen omdat ze niet te veel veren missen.  Ganzen en eenden kunnen een tijdje niet of moeilijker vliegen. 

De vogels komen voor in moerassen of plaatsen bij rivieren die overstroomd zijn.  Ze blijven het hele jaar door op vaste plaatsen.  Tijdens de broedtijd komen ze samen in grote groepen.  Als het te droog is, trekken ze samen naar plaatsen waar meer eten te vinden is.  Eksterganzen leven van planten zowel uit het water als op het land.  Er is maar één soort ekstergans in deze familie

foto’s: djambalawa, arpingstone, wayne butterworth, benjamint444