soort

De Elliots kortstaartspitsmuis

elliot's short-tailed shrew - blarina hylophaga

De kortstaartspitsmuis van Elliot is een veel voorkomende insecteneter uit de familie van de spitsmuizen. Ze komen voor in de Verenigde Staten en is vernoemd naar Daniel Elliot, die deze spitsmuis ontdekt heeft en beschreven.  Volwassen dieren zijn met de staart ongeveer 9 centimeter lang en het gewicht varieert tussen de 18 en 28 gram.  Uiterlijk is de soort bijna niet te onderscheiden van de zuidelijke kortstaartspitsmuis. 
 
Hij heeft een grijze vacht met minder opvallende bruinachtige tinten en geen duidelijke oren.  De soort leeft in bossen, weilanden, rotsachtige gebieden en rond waterlopen.  Hij graaft een hol in losse grond, maar ook in het bladafval of onder halfrotte boomstammen.  Hij eet verschillende ongewervelde dieren, gewervelde dieren en delen van planten.  Hij kan grotere prooien verdoven met zijn giftige speeksel. 
 
Tijdens het broedseizoen krijgen vrouwtjes maximaal twee nestjes.  Na ongeveer drie weken worden er per nest meestal 6 tot 7 jongen geboren.  Er zijn geen echte bedreigingen en hun aantal blijft gelijk.