familie

Elzenvliegen

sialidae - alderflies

De elzenvliegen of slijkvliegen zijn een familie insecten die behoren tot de grootvleugeligen.  Ze zijn donkergrijsbruin gekleurd met dikke aders in de vleugels.  Meestal worden ze niet groter dan 1 tot 2 centimeter.  Ze leven van nectar en zitten vaak langs oevers.  Echt goed vliegen kunnen ze niet.  Als je hen stoort, vliegen ze eventjes op en gaan een beetje verder weer zitten. 

De eitjes worden nabij water afgezet.  De larven van de elzenvliegen leven onder water en voeden zich met kleine diertjes.  Het lijken wel duizendpootjes die erg goed zwemmen en pas na twee winters verpoppen tot volwassen elzenvliegen.  Dat gebeurt uit het water op het land.  Na een week komt de pop uit. Er leven in Europa zes soorten die goed op elkaar lijken. 

foto’s : entomart.be, andré karwath, james lindsey