familie

Filipijnse kruipers

rhabdornithidae

De Filipijnse kruipers vormen een familie zangvogels die amper 3 soorten telt.  Ze behalen een lengte tot 15 centimeter.  Hun veren zijn bruin gekleurd met een lichte onderzijde.  De snavel is vrij stevig en de staart eerder kort afgeknot.  Hun nesten maken ze in boomholtes.  Je vindt ze enkel op de Filipijnen in de laaglanden of op hoogtes tot 900 meter.  

foto’s : jimfbleak, monique bogaerts, lather, lantinck

3 soorten

langsnavelkruiper

bruinkopkruiper

steenkopkruiper