onderfamilie

Fluiteenden

whistling ducks - tree ducks - dendrocygninae

Fluiteenden worden ook wel boomeenden genoemd en vormen een geslacht onder de eenden.  Ze tellen 8 soorten en enkele uitgestorven soorten.  Deze laatsten kwamen voor op de Cookeilanden.  De vogels herken je aan de lange oranje poten en de oranje snavel.  Ze maken hun nest in holle bomen.  Dit geslacht komt overwegend in tropische streken voor. 

foto’s : demchick,

soorten

rosse fluiteend

zwartbuikfluiteend

Indische fluiteend

West-Indische fluiteend

zwervende fluiteend

gevlekte fluiteend

eyton-fluiteend

witwangfluiteend