familie

Galmuggen

cecidomyiidae - gall midges or gall gnats

Galmuggen zijn een familie insecten die behoren tot de muggen.  De naam is gegeven omdat de larven zich voeden met planten waarna die rare vormen of kleuren krijgen.  Dat noemen we de galappels.  Aan de vorm van de gal kan je zien welke galmug het is.  Er zijn er ook die leven als larve op een paddenstoel of zelfs op prooien jagen.  Ook galwespen doen dit op dezelfde manier.  De muggen zijn amper enkele millimeters groot en hebben een dun  en lang lijfje met sprieterige pootjes.  De vleugels zijn harig en de antennes zijn draadachtig.

Er bestaan meer dan 6000 soorten over de hele wereld.  Bij ons leven er meer dan 300.  Vele galmuggen brengen schade aan planten zoals tarwe, gerst, rogge maar ook fruitbomen.  Ze jagen op bladluizen, schildluizen, witte vliegen en tripsen, maar ze lusten ook eitjes van andere insecten.   Wat deze muggen zo apart maakt, is dat de larven al kunnen paren voor ze volwassen zijn. 

foto’s : ellmist, frank vincentz, sarefo, alvergaspar

honderden soorten

adderwortelmug

behaarde wilgrozetgalmug

berkenbladnerfgalmug

bessenbladgalmug

beukenhaargalmug

bittere wilgtakgalmug

blauwmaanzaadgalmug

bosbestopgalmug

bramenplooigalmug

brandnetelrolgalmug

buxusbladgalmug

distelhoofdjesgalmug

eikengaatjesgalmug

erwtengalmug

essenbladnerfgalmug

frambozentakgalmug

gele elzenbladgalmug

akeleigalmug

bereklauwbloesemgalmug

berkenbladplooigalmug

bessengalmug

bevernelbladgalmug

bitterkruidgalmug

boerenwormzaadgalmug

boterbladgalmug

brandnetelbladgalmug

bremknopgalmug

cipreszaadgalmug

duizendbladgalmug

eikentopgalmug

esdoornbladplooigalmug

essenbladplooigalmug

frambozenschorsgalmug

gele klaverpeulgalmug

amandelwilgbastgalmug

appelbladgalmug

berkenbladblaargalmug

berkenzaadschubgalmug

beukengalmug

bijvoetstengelgalmug

bitterzoetgalmug

bolle blijvoetbloemgalmug

boterbloemgalmug

bremtopgalmug

dagleliegalmug

eikenblaargalmug

engbloemgalmug

esdoorngroefjesgalmug

essenbladpokgalmug

gele dovenetelgalmug

gentiaangalmug

 • vergeet-mij-nietjesgalmug
 • vioolbladgalmug
 • vioolbloemgalmug
 • vioolrozetgalmug
 • vlasbekgalmug
 • vlierbloesemgalmug
 • walstrostengelgalmug
 • gele klaverpeulgalmug
 • gentiaangalmug
 • gentners klaverpeulgalmug
 • geoorde wilgbladgalmug
 • gewone berkenzaadgalmug
 • gewone bijvoetbloemgalmug
 • gewone boerenwormkruidgalmug
 • gewone ereprijsgalmug
 • gewone hopklavergalmug
 • gewone kamperfoeliebladgalmug
 • gewone kruisbloemgalmug
 • gewone meidoonbloemgalmug
 • gewone populierenbladgalmug
 • gewone rolklavertopgalmug
 • gewone ruitgalmug
 • gewone schermbloemgalmug
 • gewone wilgbladrandgalmug
 • gewone wilgknopgalmug
 • gewone wilgrozetgalmug
 • gladde wilgtakgalmug
 • gleditsiabladgalmug
 • graszaadstengelgalmug
 • grote muurgalmug
 • grote wilgwratgalgmug
 • haagbeuklensgalmug
 • haagbeuknerfgalmug
 • havikskruidbladpuistgalmug
 • havikskruidtopgalmug
 • heggenrankbloemgalmug
 • heggenrankknopgalmug
 • hennepnetelbloemgalmug
 • hessische mug
 • hondsdrafbeursjesgalmug
 • hondsdraftopgalmug
 • hoornbloemgalmug
 • iepennerfgalmug
 • iepenvlekgalmug
 • jaaps hopklavergalmug
 • kaardenbolgalmug
 • kamperfoelietopgalmug
 • karwijzaadgalmug
 • kattenstaartgalmug
 • katwilgbladrandgalmug
 • katwilgtakgalmug
 • klaverbladgalmug
 • kleefkruidgalmug
 • kleine wilgwratgalmug
 • kleinste wilgrozetgalmug
 • knoopkruidgalmug
 • koekoeksbloemtopgalmug
 • walstrotopgalmug
 • warrige beemdgrasgalmug
 • weegbreegalmug
 • wikkebloemgalmug
 • wikkepeulgalmug
 • wilde bertramgalmug
 • wilgenbastgalmug
 • wilgennerfhoekgalmug
 • koolgalmug
 • kornoeljegalmug
 • kortsteelgalmug
 • kruipwilgrozetgalmug
 • kruipwilgtopgalmug
 • kruiskruidhoofdjesgalmug
 • kruiskruidtopgalmug
 • langgerekte bremknopgalmug
 • late berkenzaadgalmug
 • lathyrusbladgalmug
 • lathyrustopgalmug
 • ligustergalmug
 • lijsterbesbladgalmug
 • lijsterbesbloesemgalmug
 • lindebladplooigalmug
 • lindebladrolgalmug
 • lindepuistgalmug
 • luzernebladgalmug
 • luzerneknopgalmug
 • luzernescheutgalmug
 • maarts viooltjesgalmug
 • meidoornrozetgalmug
 • melkdistelpokgalmug
 • moeraspireabladplooigalmug
 • moeraspireabladpokgalmug
 • moeraspireabladvlekgalmug
 • moeraspireawortelgalmug
 • moeraswalstrogalmug
 • moseikkegelgalmug
 • muizenoortjesgalmug
 • muizenoortjesrozetgalmug
 • muurtopgalmug
 • naaldverkortende galmug
 • paardenbloemvlekgalmug
 • parelzaadgalmug
 • perenbladgalmug
 • perendikkopgalmug
 • pereknopgalmug
 • pijpenstrootjesgalmug
 • populierenbladsteelgalmug
 • populierenkogelgalmug
 • populierenurntjesgalmug
 • populierenwratgalmug
 • pruimenbladgalmug
 • pruimenknopgalmug
 • radijsgalmug
 • ridderzuringgalmug
 • riethalmgalmug
 • rietstengelgalmug
 • robiniagalmug
 • wilgenroosjesbladgalmug
 • wilgenroosjesbloemgalmug
 • wilgentakgalmug
 • wilgentopgalmug
 • witbolstengelgalmug
 • witte dovenetelgalmug
 • witte elzenbladgalmug
 • witte hertshooigalmug
 • rode hertshooigalmug
 • rode jeneverbesgalmug
 • rode varenbladgalmug
 • roze wikkegalmug
 • rozenbladgalmug
 • ruitzaadgalmug
 • schapenzuringgalmug
 • scheerlingzaadgalmug
 • scheidingsgalmug
 • schermbloembladgalmug
 • scherpe zeggegalmug
 • schildereprijsgalmug
 • schimmelende bremgalmug
 • schimmelende populierenbladgalmug
 • schimmelende rietgalmug
 • schimmelende rolklavergalmug
 • schimmelende stalkruidgalmug
 • schimmelende toortsgalmug
 • schorszwamgalmug
 • smeerwortelgalmug
 • smelestengelgalmug
 • sneeuwbalgalmug
 • sneeuwbalpokgalmug
 • sparrenzaadgalmug
 • springende berenklauwgalmug
 • springende biggenkruidgalmug
 • springende bramengalmug
 • springende bremknopgalmug
 • springende brempeulgalmug
 • springende hazelaargalmug
 • springende helmkruidgalmug
 • springende hertshooigalmug
 • springende kamperfoeliegalmug
 • springende koekoeksbloemgalmug
 • springende lindegalmug
 • springende meidoornbloemgalmug
 • springende populierenbladgalmug
 • springende rolklaverbloemgalmug
 • springende salomonszegelgalmug
 • springende schermbloemgalmug
 • springende toortsgalmug
 • springende wikkegalmug
 • struisrietgalmug
 • tarwestengelgalmug
 • taxusgalmug
 • tijmrozetgalmug
 • tijmtopgalmug
 • valeriaangalmug
 • veenwortelgalmug
 • veldkersgalmug
 • witte jeneverbesgalmug
 • witte varenbladgalmug
 • witte wikkegalmug
 • wolfsmelkkapselgalmug
 • wolfsmelkrozetgalmug
 • zandzeggegalmug
 • zegge-urntjesgalmug
 • zwarte zeggegalmug