familie

Gavialen

gavialidae - gharials

Gavialen zijn een familie onder de krokodilachtigen of de pantserreptielen.  De bekendste soort is 7 meter lang.  Samen met de krokodil en de alligator hebben ze dezelfde vorm van lichaam.  Het verschil zit in de vorm van de kop.  De kaken zijn lang en zeer smal, waardoor het bijna op een snavel lijkt. Krokodillen hebben tanden die naar alle kanten wijzen, maar gavialen hebben rechte tanden, die allemaal uit de bek steken.  Meestal vangen ze hier vissen mee.  Ook sleuren ze soms kleine zoogdieren van de waterkant.  Dieren die toevallig komen drinken aan de kant zijn een gemakkelijke prooi.

Als ze zich verdedigen, hoeven gavialen niet te bijten.  Een flinke slag van de kop kan een dier al flink verwonden.  Mannetjes hebben een verdikking op hun snuit, waarmee ze een vreemd, brommend geluid brengen.  Hiermee praten ze met de andere gavialen.

Het is de vreemdste krokodilachtige die vandaag nog voorkomt.  Hoewel de gaviaal een van de grootste krokodillen is, is het geen erg sterk dier.  Door zijn raar gebit kan hij geen al te grote prooien vangen.  Hij heeft wel meer dan 100 tanden. Hij brengt zowat zijn hele leven in het water door en komt bijna niet op het land.  Daar voelt hij zich niet op zijn gemak omdat hij niet goed kan lopen.  Het liefst zit hij in de modder van de rivieren.  Doordat hij vooral in het water leeft, is de gaviaal soms moeilijk te zien.  Hij eet vooral vis. 

Zoals ook bij andere krokodillen het geval is, legt het wijfje haar eieren in het zand.  Het mannetje graaft een nest in een zandbank, waarin zij dan 30 tot 50 eieren legt die door de warmte van de zon uitgebroed worden.  We vinden de gaviaal alleen in India en de buurlanden.  Hij wordt wel bedreigd door de mensen die er op jagen.  Maar ook de vervuiling van de rivieren is niet onbelangrijk.  Daarom wordt het dier ook veel gekweekt om achteraf in de natuur te zetten.  In de natuur heeft het dier geen vijanden.  Enkel de eieren worden wel eens uit zijn nest geroofd. 

2 soorten