soort

De gekuifde boomgierzwaluw

grey-rumped treeswift - hemiprocne longipennis

De gekuifde boomgierzwaluw is een soort boomgierzwaluw die voorkomt in het zuidoosten van Azië.  Daar leven ze in halfopen bossen, parken en tuinen.  Ze zijn sterk verwant met de gekroonde boomgierzwaluw en werden vroeger als één soort gezien.  Het zijn vrij grote en slanke vogels,van 20 centimeter.  Hun verenkleed is bovenaan donkergroen glanzend en onderaan bleekgrijs gekleurd.  Op hun kop hebben ze een kuif en de staart is diep gevorkt.  Mannetjes herken je aan de kastanjekleurige plek aan de oren.  De jongen zijn grijs en gestreept zodat ze weinig opvallen. 

De vogels voeden zich met insecten die ze al vliegend vangen.  Het gebeurt dat ze tussendoor even op een tak gaan zitten.  Iets wat de meeste gierzwaluwen niet doen of niet kunnen.  Hun nest ziet er komvormig uit en wordt hoog in de boom tegen een tak geplakt.  Hierin leggen ze één ei dat fel verdedigd wordt door beide ouders. 

Er bestaan vier ondersoorten van de gekuifde boomgierzwaluw die voorkomen op Java, Sumatra, Celebes en de buurt van Thailand en Maleisië.  Door dit grote verspreidingsgebied is de soort niet echt bedreigd. 

foto’s : david lai, trabalon