onderfamilie

Geurmieren

dolichoderinae

Geurmieren vormen een onderfamilie van de mieren en kennen vele verschillende soorten over de hele wereld.  Deze mieren zijn te herkennen aan de versmalling van de taille en hebben een spleet waardoor ze chemische stoffen doen vrij komen.  Ze hebben geen angel in tegenstelling tot sommige andere onderfamilies, maar verweren zich door stoffen af te scheiden via de aars.  Wanneer de mieren worden verstoord of gedood worden, dan verspreiden ze een onaangename geur. 

Bijna alle soorten geurmieren zijn jagers of aaseters.  Sommige soorten voeden zich echter met honingdauw of de zoete uitscheidingen van rupsen.  De nesten zijn gebouwd in de aarde, in hout en dood hout, in spleten tussen rotsen en ook in termietenheuvels.  Bij sommige soorten doodt de koningin een andere koningin en neemt zo alle werksters over.  

8 soorten

huisdraaigatje

Mediterraan draaigatje

kasgeurmier

heidedraaigatje

witvoetmier

spookdraaigatje

mergeldraaigatje