geslacht

Gorals

naemorhedus - gorals

De goral is een soort geit dat goed op een antilope lijkt.  Vroeger werden ook de bosgemzen tot deze groep dieren geteld.  Je vindt deze dieren vooral op hellingen tussen de rotsen.  De gorals en de bosgemzen zijn vaak dicht bij elkaar te vinden in de bergen.  Maar de gorals kiezen hogere plaatsen op waar minder struiken staan en meer rotsen.  Het zijn dieren die tot 40 kilogram zwaar en ruim één meter hoog worden. 

foto’s : opencage, robert lawton, ml5, margoz

4 soorten