geslacht

Grijze vossen

urocyon - grey foxes

De grijze vossen vormen een geslacht van de hondachtigen.  Er bestaan twee soorten grijze vossen : de grijze vos en de eilandvos.  De laatste is duidelijk kleiner omdat er op eilanden minder voedsel te vinden is.  Hierdoor is hun lichaam minder groot en kunnen ze makkelijker overleven.  Grijze vossen zijn de enige hondachtigen die in bomen kunnen klimmen.

foto’s : mc neal, schafer,

2 soorten

eilandvos

eilandvos (2)

grijze vos