soort

De grijze woestijnspitsmuis

crawford's gray shrew - notiosorex crawfordi

foto’s : kraft,