soort

De groepgestipte kikker

common parsley frog - pelodytes punctatus

De groengestipte kikker is een soort kikker die behoort tot de familie van de peterseliepadden.  De kikkers worden ook wel koperpadden genoemd.  ze hebben een bruine tot groene kleur met op de rug kleine groen vlekken.  Het zijn kleine slanke dieren met lange achterpoten.  Aan de zijkant zit een rij oranje en zwarte vlekken.  De kikkers worden ongeveer 5 centimeter groot.  De dieren vallen op omdat ze aan de achterpoten de hiel en de enkel vergroeid hebben.  Tussen de tenen zitten kleine zwemvliezen die amper gebruikt worden. 

De dieren komen voor in België, Frankrijk en delen van Spanje.  Ze leven in en rond het water zoals moerassen en poelen.  De dieren leven overdag maar ook tijdens de nacht.  In de winter houden ze een winterslaap.  Je vindt ze bossen maar ook op open plaatsen.  Maar ze hebben water nodig om hun eitjes af te zetten.  Ze leven van insecten, larven en wormen. 

Het paren gebeurt in het water waar het vrouwtje haar eitjes in een snoer afzet.  Aan de stengels van waterplanten hangen 40 tot 300 eitjes.  Na 8 dagen komen de kikkervisjes uit.  Zij leven van algen, rotte planten en schimmels.  Na 3 maanden is de kikker volgroeid.  Maar op koudere plaatsen kan het wel 7 tot 8 maanden duren eer ze volwassen zijn. 
De kikkers zijn sterk bedreigd doordat mensen hun leefgebied veranderen of wegnemen.  Plassen en poelen verdwijnen zodat de kikkers geen plaatsen meer vinden om hun eitjes te leggen.  De kikkers worden ook aangereden door auto’s of door katten en honden gegrepen. 

foto’s : teuteul, daniel philips