geslachtengroep

Grondeleenden

anatini

De grondeleenden vormen een geslachtengroep van de eenden en worden ook de zwemeenden genoemd.  De meeste eendensoorten zijn grondeleenden.  Deze eenden zoeken hun voedsel net onder water.  Ze steken daarbij hun kop recht onder water en enkel hun achterlijf blijft boven.  Echt duiken doen deze eenden niet.  Ze kunnen wel knap opvliegen vanuit het water en hoeven geen aanloop te nemen. 

Hun lijf is meestal slank en ze kunnen er makkelijk mee op het water drijven.  Hun poten staan in het midden onder hun lichaam.  Hierdoor kunnen ze goed op het land lopen.  Er zijn zelfs soorten die grazen op het land.  Mannetjes en vrouwtjes hebben duidelijk een verschillend verenkleed.  Mannetjes gaan in de zomer ruien.  Dat betekent dat ze vele slagpennen verliezen waardoor ze bijna een maand niet kunnen vliegen. 

foto’s : cor fikkert,

soorten

hartlaubs eend

carolina-eend

ringtaling

Chileense smient

mandarijneend

slobeend

pijlstaart

wilde eend

geelbekeend

smient

Bahama-pijlstaart

bronskopeend

grijze witkeeltaling

krakeend

hottentottaling

grijze taling

gevlekte Florida-eend

Hawaii-eend

Amerikaanse smient

amazonetaling

wenkbrauweend

Afrikaanse zwarte eend

Amerikaanse wintertaling

muskuseend

Siberische taling

Filipijnse eend

Cambell-taling

Mellers eend

vlekbekeend

laysan-taling

blauwvleugeltaling

Kaapse taling

blauwbandeend

kaneeltaling

geelbekpijlstaart

zomertaling

wintertaling

zwarte eend

witte kwaker

rode slobeend

zwartkaptaling

Kaapse slobeend

Australische slobeend

punataling